În ședința de Guvern din data de 1 octombrie 2020 a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine.

Prin prezentul act normativ se aprobă cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă (98,7381 de euro pe hectar); plata redistributivă pentru intervalele între un hectar și cinci hectare, inclusiv (5 euro pe hectar) și peste 5 hectare şi până la 30 de hectare, inclusiv (48,1053 de euro pe hectar); plata pentru înverzire (57,8245 de euro pe hectar); plata pentru tinerii fermieri (36,6119 euro pe hectar).

De asemenea, prin actul normativ se aprobă plafonul aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine este de 71.300 de mii de euro. Cuantumurile unitare se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin raportarea plafoanelor la efectivul de animale eligibile, după caz. Cuantumul estimat este de 17,9 euro pe cap ovină/caprină.

De aceste forme de sprijin vor beneficia peste 800.000 de fermieri.

Începând cu data de 16 octombrie 2020, APIA poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe din sectorul vegetal și zootehnic într-o proporţie de maximum 70%, avans care poate fi achitat după finalizarea controalelor administrative, cu condiția să nu fie periclitată buna gestiune financiară și îndeplinirea cerinței referitoare la un nivel de asigurare suficient.

Sumele necesare pentru aplicarea plăților directe în sectorul vegetal și a schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine ca forme de sprijin financiar aferente Fondului European de Garantare Agricolă se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2020 și 2021.