Astăzi, 30 iulie, Consiliul Județean Călărași a avut o ședință ordinară în care, printre altele, a aprobat și o rectificare bugetară. Primesc bani spitalele, Biblioteca Judeţeană, dar și clubul de fotbal Dunărea.

Întreaga sumă din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate este adresată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, 3,2 milioane de lei sunt destinați finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, iar diferența de 2,05 milioane de lei se va utiliza în cadrul centrelor pentru persoane adulte cu handicap.

În cadrul bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2020 la partea de venituri se va înscrie suma de 2,88 milioane de lei, aceasta reprezentând subvenția acordată de la bugetul de stat pentru achizițonarea de aparatură medicală pentru Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași.

În ceea ce privește propunerea de alocare a resurselor financiare la partea de cheltuieli a bugetului, în referatul de aprobare se fac următoarele precizări: se majorează bugetul Spitalului de Psihiatrie Săpunari cu suma de 300 de mii de lei pentru acoperirea unor cheltuieli curente ale instituției; se completează cu suma de 600 de mii lei cotizația anuală, aprobată prin Hotărârea nr. 29/2020, pentru Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași, ce revine județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în calitate de asociat – membru fondator; se suplimentează creditele inițiale pentru obiectivul de investiții „Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scările aferente corp A (scara1 – etajele 2 – 4; scara 2 – etajele P – 4) + corp B etajele 1 – 5, cu scara aferenta corp B etajele P – 5 – SJU Călărași, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, SSM, comisioane” cu suma de 700 de mii lei; se acordă un sprijin financiar în cuantum de 200 de mii lei pentru începerea lucrărilor la clopotnița Mănăstirii „Sf. Ierarh Nicolae” Tăriceni; se asigură cofinanțarea, în sumă totală de 322 de mii de lei, pentru aparatura medicală a Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călărași aprobată de Ministerul Sănătății; se acordă suma de 120 de mii de lei pentru achiziționarea unor echipamente de joacă și sportive în spațiile exterioare ale Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași; se include în lista de investiții finanțate din bugetul propriu al județului Călărași a unei noi poziții ce poartă denumirea „Revizuire documentație în vederea obținerii avizului de amplasament pentru obiectivul de investiții – Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunare în regiunea trasfrontalieră Călărași – Silistra”, cu o finanțare în valoare de 5 mii de lei; având în vedere faptul că unele dotări necesare înființării laboratorului SmartLab din cadrul Bibliotecii Judetene Alexandru Odobescu sunt de natura obiectelor de inventar, este necesar ca acestea să fie finațate din bugetul local deoarece legislația în vigoare nu permite ca aceasta natură de cheltuieli sa fie finanțata din excedentul bugetar – în concluzie, lista de investiții finanțată din excedentul bugetar înregistrat la finele anului trecut va fi diminuată cu suma de 42 de mii de lei, concomitent cu înscrierea acestei sume în secțiunea de funcționare a bugetul propriu al județului Călărași pentru anul 2020; întrucât sumele destinate finanțării contribuțiilor la salarizarea personalului neclerical sunt insuficiente, este necesar ca acestea sa fie suplimentate cu valoarea de 620 de mii de lei; de asemenea, se impune finanțarea unor studii de fezabilitate, inclusiv taxe și avize, pentru obiectivul „Construire căsuțe de tip familial și un centru de zi pentru copiii instituționalizați cu dizabilități, amenajări exterioare, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente” și pentru pentru obiectivul „Construire căsuțe de tip familial și un centru de zi pentru copiii instituționalizați, amenajări exterioare, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente”, acestea ridicându-se la valoarea de 310 mii de lei; având în vedere că în această perioadă se efectuează lucrări de amploare la multe din drumurile județene, se impune suplimentarea cu 4,5 milioane de lei a sumelor cu această destinație.