Cursul „Management Strategic şi Teatrul operaţiunilor de Business” este un program de pregătire inovativ bazat pe experimentarea unor tehnici de strategie specifice preluate din teatre de operaţiuni militare şi care utilizează tehnici şi tactici aplicate în acest moment de manageri de top, în cadrul proceselor de luare a deciziilor. Obiectivul cursului este orientat către dezvoltarea abilităţilor de înţelegere a contextului şi caracteristicilor domeniului în care compania activează în vederea dezvoltării strategice a companiei pentru a obţine avantaj competitiv într-o piaţă puternic concurenţială. Cursul îşi propune experimentarea unui proces de restructurare a procesului decizional, în sensul îmbunătăţirii acestuia, printr-o mai bună analiză a situaţiilor în care se afla organizaţiile şi printr-o identificare mai clară şi mai eficientă a oportunităţilor din piaţă.

În cadrul cursului vor fi utilizate modele clasice de analiza dovedite a fi modele de bună practică precum analiza mediului intern şi extern al organizaţiei, formularea strategiei şi planurilor operaţionale de implementare,  evaluarea şi monitorizarea performanţelor, printr-un control managerial eficient.

Cursul este 100% practic şi urmăreşte dezvoltarea abilitaţilor şi competenţelor necesare înţelegerii procesului de decizie în managementul strategic prin prezentare şi comparare a diferitelor modele de analiza utilizate de marile comanii din întreaga lume: cele cinci forţe ale lui Porter, modelul STEEP, modelul competenţelor organizaţionale Grat, hărţi de poziţie, lanul valoric al lui Porter, analiza SWOT, Fişa scorului echilibrat al lui Kaplan şi Norton, strategiile generice ale lui Porter, strategiile de dezvoltare ale lui Ansoff, analiza stakeholderilor şi analiza riscurilor, modele de selecţie în vederea luării deciziilor, modelul de control managerial al lui Daft. Cursul oferă, de asemenea, tehnici specifice de gândire critică ce permit conturarea, structurarea şi implementarea procesului de planificare strategică.

Pentru înscrierea la cursul gratuit, cei interesaţi sunt rugaţi să selecteze din formularul online, care se găseşte la adresa https://www.eurobestteam.ro/curs-management-strategic/, grupa la care doresc să participe. Ulterior vor fi contactaţi prin e-mail de către coordonatorul de curs pentru repartizarea pe grupe.

La acest curs se pot înscrie exclusiv persoane care activează în companii private și care sunt încadrate în departamente de resurse umane și contabilitate.

Lectorii cursului sunt experți cu experiență consistentă în dezvoltarea resurselor umane și consultanți recunoscuți pe piață pentru derularea unor proiecte importante de dezvoltare HR.

Pentru acest curs se va emite factură cu valoare zero.

Locurile la acest curs sunt limitate, iar ocuparea lor se va face în ordinea înscrierii.