În luna ianuarie a acestui an, 42 de persoane aflate în căutarea unui job pot urma, gratuit, prin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, unul dintre programele de formare profesională, respectiv lucrător în comerţ, operator introducere validare şi prelucrare date şi tipăritor offset.
Aceste programe de formare profesională sunt gratuite pentru persoanele aflate în evidenţa AJOFM Călăraşi (şomeri neindemnizaţi şi şomeri indemnizaţi).
Înscrierea la cursuri se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente: copie act identitate, copie diplomă studii, copie certificat de naştere, copie certificat căsătorie (în cazul femeilor), talon sau adeverinţă medicală, cu menţiunea-apt de muncă sau cu restricţii şi certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară din care să rezulte că solicitantul nu realizează venituri.
La nivel naţional, ANOFM organizează, în această lună, 67 de programe de formare profesională pentru un număr de 1.314 persoane, care beneficiază, conform legii, de cursuri gratuite.
Pentru mai multe detalii, persoanele interesate se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.