În data de 10 martie 2020, primarul Daniel Ștefan Drăgulin a semnat un document prin care îi delegă o parte dintre atribuțiile sale de primar administratorului public Valentin Deculescu. Astfel, Desculescu va trebui ca în perioada următoare să „îndeplinească funcția de coordonator de credite; să coordoneze și controleze activitatea Direcției Programe și Dezvoltare Locală, să verifice și să răspundă de activitatea de accesare a fondurilor europene; să semneze documentele pentru depunerea și implementarea proiectelor primăriei cu fonduri nerambursabile, de la bugetul local, cel de stat sau din alte surse; va verifica și semna documentațiile achizițiilor publice, contractele de concesiune sau parteneriate, inclusiv cele care privesc fonduri europene; va monitoriza documentele adresate persoanelor fizice sau juridice, în special când acestea implică fonduri publice; va propune planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor primăriei; va coordona aparatul de specialitate al primarului și va propune soluții pentru îmbunătățirea funcționării acestuia; va face propuneri referitoare la asigurarea și managementul resurselor umane, financiare, tehnice și materiale ale primăriei; asigură gestionarea și utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică și privată a orașului; participă și semnează în calitate de reprezentant al primarului la acțiunile inițiate de Instituția Prefectului, de serviciile publice sau Consiliul Județean în cazul unor situații de urgență sau acțiuni de informare sau instruire; primește în audiență cetățenii”.