Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Călărași reamintește tuturor beneficiarilor că data limită de depunere, fără penalități, a cererilor unice de plată aferente Campanie 2020 este 15 iunie 2020.

Începând cu data de 6 aprilie 2020, primirea cererilor unice de plată aferente Campaniei 2020 se realizează prin mijloace electronice (telecomunicații), în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. nr. 89/03.04.2020, iar până la acest moment au fost depuse 746.625 de cereri, pentru o suprafață de 7.277.670,64 de hectare.

Completarea cererilor unice de plată se realizează pe site-ul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, www.apia.org.ro, accesând link-ul aplicației IPA-Online http://lpis.apia.org.ro, iar descrierea amănunțită a utilizării aplicației se găsește în ghidul de utilizare al acesteia care poate fi accesat la butonul Asistență.

Documentele care se atașează la dosarul Cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia (copie carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit de către fermieri, prin mijloace electronice, către centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de care aparțin.

APIA asigură fermierii de întregul sprijin în parcurgerea acestei etape și îi îndeamnă să colaboreze cu responsabilii de dosar de la nivelul centrelor județene, respectiv ai centrelor locale, pentru clarificarea/soluționarea eventualelor probleme pe care le întâmpină, astfel încât să reușească să depună cererea în termen și să evite aplicarea de penalități.