Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a informat că, în perioada 19 – 23 iunie, funcţionarii publici din cadrul centrelor judeţene cu atribuţii în fişa postului privind activitatea de control pe teren au participat la o sesiune de instruire susținută de specialişti ai Direcţiei Control pe Teren – Aparat Central, necesară pentru o cât mai bună gestionare a cererilor de plată în vederea efectuării plăţilor directe aferente Campaniei 2017, în termenele prevăzute de Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 18/03.02.2017. Principalele subiecte abordate în cadrul acestui program de formare profesională sunt următoarele: prezentarea fluxului de lucru pentru activitarea de control; atribuţiile şi responsabilităţile pentru fiecare activitate de control; etapele realizării controlului pe teren; trasabilitatea şi documentarea deciziei inspectorului de control; modul cum se aplică procedurile de control în teren şi evidenţierea actualizărilor pentru anul 2017; clarificări şi soluţii unitare pentru rezolvarea unor situaţii din teren; modul de completare a raportului de control cu datele din teren şi introducerea acestora în sistem; monitorizarea controalelor pe perioada campaniei de control; erorile de control identificate în misiunile de auditt intern şi extern şi în timpul verificării şi analizării rezultatealor de control pe teren; precum şi prezentarea elementelor noi de control. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură precizează că la acest moment efectuează controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată depuse de fermieri în cadrul Campaniei 2017. În perioada 1 iulie – 1 octombrie va avea loc controlul la fața locului, care se va efectua doar pentru cererile unice de plată eșantionate la controlul pe teren. Mai mult decât atât, există posibilitatea ca unii fermieri să fie controlați pentru verificarea respectării unor obligații specifice în iarna sau în primăvara anului următor (respectiv 2018).