Ecoaqua SA Călăraşi comunică utilizatorilor săi modificarea preţului şi tarifului pentru serviciile prestate. Astfel, începând cu data de 1 martie 2020, preţul şi tariful serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare – epurare ape uzate aprobat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei, ADI Ecoaqua Călăraşi, prin Hotărârea nr. 4/31.01.2020, sunt următoarele: servicii de furnizare a apei potabile: 4,15 lei pe metru cub (preţ fără TVA), 4,5235 lei pe metru cub (preţ cu TVA); servicii de canalizare şi epurare ape uzate: 3,58 lei pe metru cub (tarif fără TVA), 3,9022 lei pe metru cub (tarif cu TVA).