În perioada 1 – 25 martie a.c., la Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) Călăraşi s-au primit 1.451 cereri unice de plată, cu solicitări de sprijin doar pentru schemele de plăţi pe suprafaţă. Totodată, în prima parte a lunii martie, cererile unice de plată s-au primit doar pe o suprafaţă mai mică de 10 hectare.

În primele trei luni ale acestui an, la nivelul APIA Călăraşi au fost depuse 1.451 de cereri unice de plată, cu solicitări de sprijin pentru schemele de plăţi pe suprafaţă. Datorită restricţiilor impuse de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Central, legate de funcţionarea aplicaţiei IPA Online, în perioada 1 – 14 martie s-au primit doar cereri cu suprafaţa mai mică de 10 hectare. Astfel, cinci centre locale şi judeţene au depuse cereri dup cum urmează: Budeşti – 324 de cereri pe o suprafaţă totală de 1160,18 hectare; Călăraşi – 422 de cereri pe o suprafaţă totală de 1036,32 de hectare; Ciocăneşti – 246 de cereri pe o suprafaţă totală de 897,62 de hectare; Lehliu Gară – 429 de cereri pe o suprafaţă totală de 1.857,29 de hectare. De asemenea, 30 de cereri au fost primite de Centrul Judeţean Călăraşi, pe o suprafaţă totală de 897,62 de hectare. Se preconizează faptul că, în acest an, la APIA ar putea fi depuse în jur de 4.000 de astfel de cereri. Ca o noutate în Campania 2016, potrivit art. 11 din Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, alin. (22), pentru a veni în sprijinul fermierilor şi pentru creşterea calităţii cererilor de plată, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucişate, aşa cum sunt menţionate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în termen de 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată menţionată la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. În termen de maximum 35 de zile calendaristice după data-limită a depunerii cererii unice de plată, fermierul notificat de APIA conform alin. (23) poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA online, fără penalităţi. Solicitantul este notificat de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură privind erorile/modificările din cerere pe care trebuie să le clarifice în termen de 15 zile de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.