Fondurile nerambursabile acordate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru gestionarea și prevenirea riscurilor la nivelul exploatațiilor se ridică la o valoare totală de aproximativ 5,7 milioane de euro, beneficiari fiind 2.574 de fermieri.

Acest sprijin financiar acordat fermierilor activi este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de fermier și este acordat în cadrul submăsurii 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Alocarea totală pentru această submăsură este de 23,6 milioane de euro.

Față de anul 2019, numărul de solicitări și în speță suma care va reveni beneficiarilor este de aproape patru ori mai mare.

Până în prezent, au fost deschise două sesiuni de primire a cererilor de finanțare, depunându-se în total 7.809 de cereri de finanțare, cu o valoare de 15,8 milioane de euro. Dintre acestea, 5.720 de cereri, cu o valoare de 11,2 milioane de euro, au fost admise pentru finanțare.

În prima sesiune, deschisă în anul 2019 pentru asigurarea culturilor de primăvară din 2019, fermierii au depus 1.572 de cereri de finanțare, însumând 3,4 milioane de euro, din care au fost admise pentru finanțare 1.073 de cereri, cu o valoare de 1,8 milioane de euro.

În cea de a doua sesiune, deschisă în anul 2020, au fost depuse 6.237 de cereri de finanțare prin care s-au solicitat 12,3 milioane de euro. Dintre acestea, până în prezent, 4.647 au fost admise pentru finanțare, valoarea acestora fiind de 9,4 milioane de euro. Sesiunea din 2020 a avut ca scop asigurarea culturilor de toamnă din anul 2019 și a culturilor de primăvară din anul 2020.

Riscurile eligibile în cadrul SubMăsurii 17.1 sunt fenomenele climatice nefavorabile, respectiv: seceta, arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. De asemenea, printre riscurile eligibile pentru finanțare se numără și infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare

Creșterea spectaculoasă a numărului de solicitări și a sumelor angajate se datorează în primul rând măsurilor pe care AFIR le-a implementat în anul 2020 pentru simplificarea procesului de depunere a cererilor de finanțare, de implementare și de obținere a plăților de către beneficiari.

O astfel de măsură este lansarea unei sesiuni anuale pentru contractele de asigurare atât pentru sectorului vegetal, cât și pentru cel zootehnic. În plus, în sesiunea din 2020, sprijinul a fost majorat la 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite efectiv de către fermier, pentru toate categoriile de solicitanți, indiferent de dimensiunea economică a exploatației agricole.

O altă măsură a fost eliminarea obligativității de a prezenta extrasul din Registrul Agricol. Mai mult, a fost limitat la patru numărul documentelor obligatorii necesare la depunerea cererii de finanțarea, și anume, contractul de asigurare și anexele la acesta, documentul/documentele care atestă plata a cel puțin 50% din valoarea integrală a primei de asigurare, actul de identitate al persoanei fizice/reprezentantului legal și documentul privind codul IBAN al solicitantului. De asemenea, a fost acceptată prezentarea inclusiv a documentelor pentru plățile prin POS, pentru justificarea plății a cel puțin 50% din valoarea integrală a primei de asigurare.

A fost simplificată cererea de finanțare, în sensul eliminării obligativității de a completa suprafețele asigurate pentru fiecare parcelă, precum și calculul privind dimensiunea economică a exploatației și a fost eliminată obligativitatea de a prezenta documente ștampilate conform prevederilor Legii nr. 169/2019. Totodată, în 2020, fermierii au avut posibilitatea de a solicita sprijinul și pentru contractele de asigurare încheiate în euro.

La nivelul întregii Agenții pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, un prim obiectiv spre simplificarea relației cu solicitanții și beneficiarii a fost reducerea birocrației, prin eliminarea obligativității beneficiarilor de a se deplasa la mai multe instituții pentru obținerea documentelor necesare implementării proiectelor cu finanțare europeană.

În acest sens, AFIR a încheiat protocoale de colaborare al căror obiect este obținerea accesului la bazele de date ale diverselor instituții, astfel încât, în acest moment, experții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au astfel posibilitatea de a interoga direct bazele de date ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară etc.

Un alt obiectiv atins a fost simplificarea procesului de depunere a documentelor aferente proiectelor. Astfel, pentru eliminarea obligativității solicitanților și beneficiarilor PNDR de a se deplasa pentru depunerea documentelor la sediile AFIR, la nivelul instituției au fost dezvoltate aplicații pentru depunerea online a documentelor pentru întregul flux procedural. Ca și exemple, se poate da depunerea online a cererilor de finanțare sau depunerea online a cererilor de plată – aplicație pentru depunerea online a documentelor care fac parte din dosarul de plată, începând cu cererea de plată, cu privire la cheltuielile efectuate, copiile facturilor și toate documentele contabile. Documentele justificative relevante solicitate pot fi, de asemenea, încărcate în aplicație.

Mai mult, ca și soluții alternative pentru operațiunile care implicau prezența fizică la sediile Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituţia precizează că, încă din august 2018, pentru beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, AFIR a implementat utilizarea semnăturii electronice începând din etapa de contractare și până la ultima tranșă de plată.