Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Călărași informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 174 din 19 februarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 203 din 16 februarie 2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – Declaraţia 112.
Modificarea Declarației 112 a fost necesară datorită apariției următoarelor acte normative: Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva Covid-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.
Formatul electronic al Declarației 112 actualizat este deja disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în secțiunea Servicii Online, Declarații electronice/Declarații fiscale.
AJFP Călăraşi reaminteşte contribuabililor că termenul pentru depunerea declarației este lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile sau trimestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

sursa foto: www.startupcafe.ro