Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Călărași informează potențialii beneficiari că, în perioada 1 – 31 iulie 2020, la centrele județene ale APIA unde este depusă cererea de plată, se primesc deconturile/documentele justificative aferente trimestrului II pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020.

Deconturile justificative/documentele justificative pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice ( poștă electronică, fax etc), servicii poștale/încărcate pe serverul extern pus la dispoziție de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (accesibil de pe internet explorer la adresa http://213.177.4.194:8084/).

Deconturile justificative sunt însoțite în funcție de pachetul solicitat, de documentele prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Măsura M14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet a)  Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția a III a și în  Ghidul solicitantului pentru Măsura M14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet b) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția a III a, aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.15/14.01.2020 și postate pe site-ul oficial al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, accesibil pe adresa www.apia.org.ro.

Documentele postate/transmise vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a măsurii / sprijinului financiar și efectuării verificărilor administrative ulterioare.