Depunerea online, cu semnătură electronică, a cererilor de înscriere în cartea funciară, recepţie sau avizare a fost reglementată prin Ordonanța de Urgență care completează Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare. Actul normativ a fost adoptat în ședința de Guvern de joi, 30 aprilie a.c. şi mai prevede că răspunderea pentru datele introduse în format electronic în bazele de date ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară revine persoanei care a introdus aceste date. Totodată, răspunderea pentru verificarea și validarea datelor în format electronic revine persoanei care a verificat și validat respectivele date.