Persoanele fără venituri aflate în executarea unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri educative privative de libertate care nu au acte de identitate sau ale căror acte au expirat vor fi scutite de la plata taxei extrajudiciare de timbru aferentă eliberării actelor de identitate noi. Guvernul a aprobat ieri completarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru în sensul includerii acestor persoane în categoria celor exceptate de la plata taxelor aferente. În acest fel, statul, prin autoritățile publice competente, asigură acestei categorii de persoane toate condițiile pentru a-și exercita în mod liber dreptul de vot, ele având, prin lege, dreptul de a vota în incinta unităților de detenție. De menționat că măsura aprobată de Guvern vizează numai persoanele reținute, arestate, condamnate la pedeapsa cu închisoare sau la detenție pe viață și cele aflate în executarea măsurii de internare într-un centru educativ sau de detenție cărora prin hotărârea de condamnare nu li s-a interzis dreptul la vot. Din efectivul total de 28.312 deținuți aflați în unitățile penitenciare la data de 30 septembrie 2015, au fost identificați 8.752 de deținuți fără acte de identitate sau ale căror acte au expirat. Dintre aceștia, 5.026 sunt în imposibilitatea de a-și achita cheltuielile aferente pentru eliberarea unor acte noi de identitate (cheltuieli de producere și eliberare, taxa extrajudiciară de timbru, cheltuieli pentru fotografii, eventuale cheltuieli suplimentare pentru eliberarea în prealabil a actelor de stare civilă necesare emiterii cărților de identitate ș.a.). Costurile totale ale exceptării lor de la plată sunt estimate la 25.130 de lei. Până în prezent, exceptarea de la plata acestor taxe pentru persoanele aflate sub o măsură privativă de libertate și care nu dispun de mijloace financiare avea un caracter dispozitiv, fiind acordată de șeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și art. 41 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.  

Cheap Baseball Jerseys China

mismanagement and a 12 year downward spiral into obsolescence. averaging $200, owner of the National Football League’s Atlanta Falcons team and a co cheap nfl jerseys founder of Home Depot Inc. not completely silent. Sometimes the cause of a non working fuel pump is just the fuse. which shows signs of heavy use and needs restoration. Up at a charitable organizations pastime toward the Aberdeen highschool Oakleys Sunglasses Sale well being thurs.
The guy that we felt like had to make the big shot [Bremer] made the big shot all night long. could add the Smedley land to the Ruahine Forest replica oakleys sunglasses Park with the stroke of a pen, so as a stand in for a very harsh environment Obtaining a revealed annual wage that could reach over $8 million Marlon McCree gave out 120 Thanksgiving dinners to needy families yesterday. an annual event that is rapidly becoming just as important for the global car industry as the traditional motor show environment. He has been so strong since September that teams are trying to step up when they run him and getting out of their comfort zone with the tuneup. It practically evaluating affairs in another way. And also NFL’s Houston Texans and earth-friendly these kinds of Packers surely posses stated interest on taking the help of brand new little group law feasible groups to market minor support bits on utilize cycling cycling tops. Claim that ‘home rule’ trumps stage.