MATT DESIGN & PRODUCTION SRL, în calitate de beneficiar, cu sediul în Municipiul Bucuresti, România, Intrarea Serelor nr. 2, Sectorul 4,
judeţul Bucureşti, cod poştal 042124, România, derulează proiectul “Dezvoltarea capacitatii Matt Design & Production SRL prin extinderea
parcului de utilaje pentru o competitivitate sporita”, cod MySmis 115445, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în
baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de
Organism Intermediar.
Programul de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
Operaţiunea: Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive
identificate în SNC
Componenta: 2.2. IMM
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea afacerii companiei Matt Design & Production prin eficientizarea activitatii, care
vizeaza in mod particular achizitionarea urmatoarele tipuri de echipamente:
 Cabina de vopsire si uscare presurizata;
 Masina de termoformare;
 Stivuitor;
 Compresor;
 Tocator
Locul de implementare: Prezentul proiect se va implementa in Localitatea Fundulea, Oras Fundulea, CVARTAL 51/5, PARCELA 1/1, Judet
Calarasi
Valoarea totală a proiectului este de 2,051,486.19 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 1,087,906.60 lei (din care 924,720.61
lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 163,185.99 lei finanţarea nerambursabilă
acordată din bugetul de stat).
Perioada de implementare a proiectului: 24 luni
Dată începere proiect: 29.08.2018
Dată finalizare proiect: 31.07.2020
Date de contact: MATT DESIGN & PRODUCTION SRL, Municipiul Bucuresti, Str. Intrarea Serelor nr. 2, Sectorul 4, judeţul Bucureşti, cod
poştal 042124,
Telefon: 0721242063; e-mail: laurentiu.constantin@mattdesign.ro