Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. Bărăganului nr.1, derulează în perioada 2019-2023,  în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști, proiectul „TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod proiect POCU/480/4/19/127169,  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

În acest context, DGASPC Călărași continuă, în perioada următoare, campania de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști pentru a lua în plasament copii. Procedurile de evaluare și recrutare de asistenți maternali (suspedate temporar în perioada stării de urgență) sunt reluate cu respectarea normelor de siguranță și a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor, având în vedere actualul context epidemiologic – COVID 19.

Din 2019 și până în prezent, au fost angajați 33 de asistenți maternali profesioniști. Pe perioada derulării proiectului, urmează să fie angajați o sută de asistenți maternali profesioniști (AMP), câte 20 în fiecare an.

Anul acesta au fost organizate două sesiuni de formare de asistenți maternali, prima în luna iunie, când şapte persoane au obținut atestatul şi urmează să fie angajaţi, iar în luna august a avut loc o sesiune de formare pentru zece solicitanți.

Asistenții maternali beneficiază de un salariu de încadrare între 2.270 de lei  și 2.769 de lei (în funcție de vechimea în muncă), de sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizație de hrană, iar pentru copiii din plasament se acordă lunar alocația de plasament în cuantum de 600/900 de lei și alocația de stat.

Pot fi atestate ca asistent maternal numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au capacitate deplină de exercițiu; au domiciliul în județul Călărași; prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi: solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil; solicitanții au absolvit cel puțin zece clase; solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale; solicitanții și persoanele care locuiesc împreuna cu aceștia  nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni; solicitanții au în familie un venit stabil; solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârsta, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament; solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență copii cu vârsta 0 – 7 ani; au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament; au urmat cursurile de formare profesională organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași.

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii sau copii cu dizabilități/nevoi speciale.

Pentru informații suplimentare  privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se pot adresa telefonic Serviciului Asistență Maternală – Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, din cadrul DGASPC Călărași, număr de telefon 0242/311.060, persoană de contact Mihaela Sfârlea.