Marți, 28 ianuarie, s-a desfășurat la sediul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Sfânta Maria’’, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călărași, sesiunea de informare privind implementarea Proiectului VENUS „Împreună pentru o viață în siguranță’’, la nivelul județului Călărași, întrevedere organizată de către echipa de proiect (alcătuită din coordonator local, responsabil servicii sociale, responsabil financiar, consilier vocațional și psiholog – grup de suport), unde au fost invitați reprezentanți din cadrul Serviciilor Publice de Asistență Socială/Direcţiilor de Asistenţă Socială (SPAS/DAS) din 18 primării din județ. Au răspuns invitației reprezentanți din cadrul a 14 primării.

S-a prezentat un material informativ despre obiectivele  proiectului (general și specific), activitățile ce se derulează, rezultate expectate și prevederile legislative de asigurarea prevenției și combaterii violenței domestice. Totodată, s-a solicitat sprijinul SPAS-urilor/DAS-urilor privind identificarea urgență a grupului țintă de beneficiari potențial ai proiectului, arătându-se că, până la această dată, au fost identificate doar 11 persoane din cele 58 estimate inițial și posibil validate pentru a fi beneficiare ale acestui proiect. S-a arătat faptul că nu au fost identificate persoane victime care să fie propuse și eligibile pentru a putea fi admise în locuința socială (din cele şase pe an).

Discuția s-a centrat pe realizarea/ finalizarea activităților 2, 3, 4 cu referire la  crearea și funcționarea unei locuințe protejate (LP) de tip apartament, în care își vor găsi adăpost și sprijin specializat şase  persoane de sex feminin, victime ale violenței (femei singure, fără copii), pe un interval de rezidență de un an; victimele necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independența.

Prin activitatea 3 – se va realiza  funcționarea  unui cabinet  în care va funcționa  un grup de suport pentru susținerea psihologică a victimelor VD (asistență psihologică și dezvoltare personală), conform unei proceduri de lucru.

Prin activitatea 4 se va realiza funcționarea unui cabinet de consiliere vocațională destinat victimelor violenței domestice, eligibile pentru proiect.

Cu această ocazie, au fost incluși în proiect patru reprezentanți (profesioniști) din partea DAS și SPAS, cu rol de sprijin pentru activitățile proiectului, respectiv de a  fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul VD. S-a concluzionat că, în această perioadă, se va intensifica activitatea privind identificarea și selecția GT – persoane victime ale violenței domestice, pentru a respecta  calendarul de selecție al proiectului.