Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului  (DGASPC) Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, strada Bărăganului, nr. 1, derulează, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169,  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

DGASPC Călărași continuă în perioada următoare campania de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști pentru a lua în plasament copii. Procedurile de evaluare și recrutare de asistenți maternali sunt desfășurate cu respectarea normelor de siguranță  și a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor, având în vedere actualul context epidemiologic – COVID 19.

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Călărași aduce în atenția persoanelor interesate următoarele aspecte: pot fi atestate ca asistent maternal numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au capacitate deplină de exercițiu; au domiciliul în județul Călărași; prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi: solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil; solicitanții au absolvit cel puțin zece clase; solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale; solicitanții și persoanele care locuiesc împreuna cu aceștia  nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni; solicitanții au în familie un venit stabil; solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârsta, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament; solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență copii cu vârsta 0 – 7 ani; au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament; au urmat cursurile de formare profesională organizate de DGASPC Călărași.

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii sau copii cu dizabilități/nevoi speciale.

Asistenții maternali beneficiază de un salariu de încadrare între 2.270 de lei și 2.769 de lei (în funcție de vechimea în muncă), de sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizație de hrană, iar pentru copiii din plasament se acordă lunar alocația de plasament în cuantum de 600/900 de lei și alocația de stat.

Pentru informații suplimentare  privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa telefonic Serviciului Asistență Maternală – Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Călărași Călărași, tel. 0242/311.060.