Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, strada Bărăganului, nr. 1, derulează în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169,  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. În cadrul proiectului, în anul 2019, ca urmare a evaluărilor specifice, au fost atestate și angajate ca asistent maternal 20 de persoane, acestea asigurând copiilor pe care îi au în îngrijire un climat familial propice unei dezvoltări armonioase.

DGASPC Călărași continuă și în anul 2020 campania de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști pentru a lua în plasament copii. Asistenții maternali beneficiază de un salariu de încadrare între 2.080 de lei și 2.477 de lei (în funcție de vechimea în muncă), de sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizație de hrană și vouchere de vacanță, iar pentru copiii din plasament se acordă lunar alocația de plasament în cuantum de 600/900 de lei și alocația de stat.

Persoanele interesate vor adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași o cerere de evaluare a capacității lor în vederea atestării ca asistent maternal profesionist. Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii sau copii cu dizabilități/nevoi speciale.

Pentru informații suplimentare  privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Asistență Maternală – Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, din cadrul DGASPC Călărași, tel. 0242/311060. Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.