Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași implementează, în calitate de partener local, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038. Solicitantul, în cadrul acestui proiect, este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale (Consilii Județene, prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Consiliile Locale, prin  Serviciile Publice de Asistență Socială). Proiectul  cu o perioadă de implementare de 48 de luni și o perioada de sustenabilitate 36 de luni,  este cofinantat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice și are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Astfel, în acord cu obiectivul general al proiectului, la nivelul județului Călărași, se va înființa un serviciu social de tip locuință protejată, un cabinet de consiliere vocațională și grupuri de suport pentru victimele violenței domestice. Activitatea acestor servicii se va desfășura în spații puse la dispoziție de către DGASPC Călărași și vor contribui la susținerea, dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale destinate victimele violenței domestice.

În serviciul social Locuință protejată, ce urmează a fi creat, perioada de găzduire este de până la 12 luni, în funcție de complexitatea cazului. Serviciile sociale vor fi furnizate pentru un număr de şase victime ale violenței domestice și, în funcție de nevoile victimei, cuprind: consiliere psihologică, consiliere juridică, asistență socială, consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială, asistență medicală. Prin acest serviciu social, înființat prin proiect, se asigură posibilitatea găzduirii   victimelor violenței domestice, oportunități de formare/reconversie profesională, în vederea asigurării securității personale și a independenței economice, pentru a se desprinde din mediul captiv domestic.

La momentul actual, au fost  identificate și selectate un număr de 15 persoane – având statut de victimă (dat  de Ordinul de protecție, certificat  medico – legal, anchete sociale, alte documente ce atestă starea de victimizare), pentru a beneficia de serviciile asigurate de Grupul de suport și Consiliere Vocațională, având la baza principiul egalității de șanse și principiul non-discriminării. Două dosare sunt  eligibile pentru a fi admise în Locuința Protejată, în momentul în care aceasta va fi funcțională. 7 persoane ( respectiv dosare) sunt eligibile pentru a beneficia de Consiliere Vocațională; 14 persoane au solicitat și includere în Grupul de suport.  S-au completat dosarele sociale ale persoanelor cuprinse în Grupul Țintă (G.T.). S-au identificat patru persoane-specialiști din cadrul SPAS/DAS din cadrul Primăriilor- Roseți, Independența, Ciocănești și mun. Călărași,  în scopul  susținerii/sprijinirii   activităților proiectului și participarea  acestora la campaniile de informare privitoare la prevenirea și combaterea violenței în familie.

În cursul lunii februarie, s-a organizat o sesiune de informare / diseminare a Proiectului Venus „Împreună pentru o viață în siguranță!”, fiind invitați reprezentanți din partea a 18 primării – SPAS/DAS din județ, cu scopul de a solicita sprijin în vederea identificării G.T., cât mai urgent, pentru a respecta termenul prevăzut în metodologia proiectului. În prezent, s-au semnat contractul și ordinul de începere al lucrărilor, urmând ca acestea, în termen de 60 de zile, să fie finalizate. Informații suplimentare, referitoare la acest proiect, puteți obține la numărul de telefon: 0242/311.846.