În momentul de faţă, chiriaşii de la ANL 2 plătesc chirie pe terenul din jurul locuinţei, în timp ce pentru locatarii de la ANL 1 nu se percepe o astfel de taxă. Timp de opt ani, de când au fost repartizate locuinţele de la ANL 2, nu s-a perceput chirie pe teren, ci doar pe spaţiul locativ. Chiriile pe teren au fost introduse anul acesta, în luna mai. Se pare că acest lucru s-a făcut în urma trecerii în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL) Călăraşi a terenului pe care este construit cartierul ANL2. Deşi terenul de la ANL 2 a trecut în administrarea SPCTAFL, o dată cu locuinţele (cel mai probabil în peroada 2007 – 2008), abia de la jumătatea acestui an au fost introduse chiriile. Conform informaţiilor furnizate de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi, terenul de la ANL 1 nu se află, însă, în administrarea SPCTAFL, din acest motiv nu se percepe chirie. În prezent, autorităţile caută o soluţie pentru remedierea acestei situaţii.

 Terenurile aparţin domeniului privat al municipiului Călăraşi

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi ne-au informat că terenurile pe care sunt construite unităţile locative de ansamblu de locuinţe ANL 1 şi ANL 2 aparţin domeniului privat al municipiului Călăraşi. „La această dată, sunt întocmite cărţile funciare pentru unităţile locative din ansamblurile de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, iar terenul s-a intabulat cu drept de superficie legală în favoarea construcţiilor, conform încheierilor de intabulare. Unităţile locative din ansamblurile construite prin Agenţia Naţională pentru locuinţe se pot vinde când sunt întocmite toate documentele prevăzute de lege”, se arată în răspunsul primit de la Primăria Municipiului Călăraşi. În legătură cu zvonul privind majorarea chiriilor, reprezentanţii primăriei ne-au răspuns: „Chiriile pentru unităţile locative din ansamblurile construite prin Agenţia Naţională pentru locuinţe se calculează conform prevederilor Legii nr. 152/1998, art.8, pct.7 şi anexa 16 din HGR 962/2008”. „Chiria se stabileşte anual de către autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale şi va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 1%. Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de înlocuire a locuinţei, stabilită conform normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi”, se arată în prevederile Legii nr. 152/1998, art.8, pct.7 .

anl