În prima jumătate a acestui an, au beneficiat de măsura de suport a Centrului Maternal Călărași opt “cupluri” (mamă – copil).

Din opt cazuri procesate până la sfârșitul semestrului I 2017, în patru au fost mame care s-au înscris în cazuistica de violenţă conjugală. Într-un alt caz s-a solicitat expertiza medico-legală pentru un copil care a fost abuzat fizic și pentru care a fost depusă plângere penală la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călărași, iar în alt caz s-a depus la Poliţia Municipiului Călăraşi plângere privind violenţa asupra mamei. De asemenea, o mamă a beneficiat de consiliere juridică, în vederea întocmirii acţiunii de încredinţare cu  stabilire de  domiciliu minori. Opt mame, dintre una minoră, au beneficiat de măsuri de suport. Dintre acestea, două sunt cu doi copii, cinci sunt cu un singur copil şi una cu patru copii. Totodată, din aceste opt mame, două provin din mediul urban şi şase din mediul rural.

În vederea reintegrării/integrării sociofamiliale a “cuplului” mamă – copil/ii pentru şase mame, situaţia este următoarea: domiciliul de provenienţă – trei cazuri; domiciliul bunicilor materni/paterni ai copilului – un caz; domiciliu terţă persoană – un caz, precum şi alte situaţii (chirie) – un caz.

La sfârşitul semestrului I 2017, în Centrul Maternal Călăraşi erau active două mame.

În privinţa integrării educaţionale – şcolare, un copil a fost înscris la Grădiniţa nr. 5 din proximitatea unităţii, frecventând cu regularitate grădiniţa şi trei copii frecventează Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Călăraşi.

Din punct de vedere al formării profesionale a mamelor rezidente: două au fost înscrise la cursuri organizate de Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, una obţinând calificarea de “frizer”, cealaltă fiind în curs de formare, iar alte două mame au fost sprijinite în a se angaja în domeniile alimentaţie publică şi confecţii. De altfel, două mame au fost încadrare în grad de handicap.

“Alte ‘cupluri’ mamă – copil/copii care s-au aflat în atenţia Centrului Maternal Călăraşi (înregistrate în baza de date), fără să beneficieze de măsura de suport: şase mame – opt copii şi o gravidă în ultimul trimestru de sarcină (rural – cinci cazuri, urban – două cazuri), dintre  care: trei cazuri – au refuzat rezidenţa în CM; un caz – sprijinit şi îndrumat pentru preluarea ‘cuplului’ mamă – copil de către familia lărgită; un caz – mamă – doi copii, aparţinând altui judeţ, a fost sprijinit în facilitarea preluării de către CM de pe raza judeţului de provenienţă (sector 3, Bucureşti) şi un caz – lucrat de Centrul Maternal Călăraşi pentru preluarea copilului de către un AMP (n.r. – asistent maternal profesionist). În acest caz, mama prezenta deficienţă psihică şi tulburări de comportament. Nu se încadra în criteriile de admitere în Centrul Maternal. Din acest total de şase cazuri, unul a fost de violenţă conjugală, manifestată în faţa copiilor”, informează  șef centru, Mihaela Dumitru.