În scopul asigurării condițiilor necesare desfășurării proceselor electorale din 27 septembrie 2020, Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor a județului Călărași a dispus adaptarea programului de lucru cu publicul al celor 5 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor de pe raza județului Călărași, astfel încât să se rezolve în mod operativ solicitările privind eliberarea documentelor de identitate, după cum urmează: sâmbătă, 26 septembrie 2020 – 08:00 – 16:00;

–  duminică, 27 septembrie 2020 – 07:00 – 21:00.

Instituția reamintește faptul că, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri: a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii; c) în cazul schimbării domiciliului; d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor; e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.; f) în cazul deteriorării actului de identitate; g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; i) în cazul schimbării sexului; j) în cazul anulării; k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează: a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a); b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j); c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k).

(3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

În cuprinsul aceluiași act normativ, la art. 20, alin. (1), se precizează cazurile în care se eliberează cartea de identitate provizorie, și anume: a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate; b) când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor biometrice; c) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România; d) când se solicită eliberarea unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) şi j), la cererea cetăţeanului.

(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorii este de: a) un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c); b) 45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d).