Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași organizează cursuri de calificare autorizate, în meseria de: apicultor,
legumicultor, agricultor, lucrător în creșterea animalelor,
tractorist, combainier agricol, pescar în ape interioare și de coastă, pomicultor.
La înscriere se vor depune următoarele documente: fișă de înscriere ( se poate descărca de pe site-ul https://dajcalarasi.ro/); taxa de înscriere (400 de lei); copie xerox a buletinului de identitate/cărții de identitate; copie xerox a certificatului de naştere; copie xerox a actului de studii (minim învăţământ gimnazial – opt clase).
Valoarea totală a contractului este de 400 de lei, conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 43 din 24 februarie 2017, iar taxa de eliberare a certificatului de calificare este de 20 de lei.
Durata cursurilor este de 90 de zile (360 de ore, din care 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică).
Relații la numerele de telefon: 0242/324.020 și 0730/847.542.