În data de 24 septembrie 2020, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, a luat parte la inaugurarea Centrului Cultural Protoieria Ploiești Nord, obiectiv de patrimoniu restaurat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Prin acest demers au fost finanțate lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare a unei clădiri înscrise în categoria monumentelor istorice, astfel încât să se asigure un spațiu adecvat realizării unor activități compatibile cu statutul edificiului și în deplină concordanță cu viața comunitară. Proiectul, realizat cu scopul de a crește importanța turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei locale și regionale, a derulat investiții în valoare totală de 4.843.769, 81 de lei. Din aceștia, peste patru milioane de lei au fost alocate de Fondul European de Dezvoltare Regională, peste 700 de mii de lei au avut ca proveniență bugetul național, în timp ce cofinanțarea beneficiarului a depășit 96 de mii de lei.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Axei prioritare 5 au fost finanțate 32 de proiecte destinate dezvoltării patrimoniului cultural prin care au fost solicitate peste 370 de milioane de lei.