Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Călăraşi va organiza în perioada 22 aprilie – 25 octombrie, concursul local de proiecte de tineret 2019. Pentru concursul local de proiecte de tineret 2019, tema este „Stimularea implicării tinerilor în viața societății”, cu următoarele priorități: informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale în vederea ocupării; susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos. Bugetul alocat concursului local de proiecte de tineret 2019 este de 16.338 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru concursul local de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/filiala în județul Călăraşi. Fiecare solicitant poate depune maximum două proiecte la concursul local de proiecte de tineret 2019.

Etape de concurs

 

Depunerea dosarului de concurs va avea loc în perioada 2 – 21 mai, între orele 08:30 şi16:00, de luni până joi, și între orele 08:30 şi 14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Călăraşi, din str. Flacăra, nr. 6, bl. C12, parter, Călăraşi.

Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului va fi organizată în perioada 22 – 24 mai. Afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului se va realiza în data de 27 mai 2019. Depunerea completărilor se va desfăşura în perioada 28 mai – 3 iunie. Verificarea completărilor depuse va avea loc în zilele de 4 şi 5 iunie. Afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului se va realiza în data de 6 iunie 2019. Depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului se va desfăşura în perioada 7 – 12 iunie. Analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului se va face în perioada 13 – 18 iunie. Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului va avea loc în data de 18 iunie 2019.

Etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor va fi organizată în perioada 19 – 21 iunie. Afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor va fi programată în data de 21 iunie 2019. Depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor se va realiza în perioada 24 – 27 iunie. Analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor va avea loc în perioada 28 iunie – 2 iulie. Afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale se va desfăşura în data de 3 iulie 2019. Perioada de desfășurare a proiectelor de tineret este 22 iulie – 25 octombrie. Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului, www.mts.ro, sau de la adresa de e-mail: djst.calarasi @mts.ro.