Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Călărași, rata de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 44,77%. Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 30 de candidați cu medii între 8 și 10. Dintre cei 85 de candidați cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenți 78, şapte candidați au absentat, 11 candidați s-au retras.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Afișarea primelor rezultate s-a realizat atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Contestațiile au putut fi depuse conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau au putut fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se vor afișa la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.