Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călărași, prezentând următoarele documente: actul de identitate, în original şi în copie; actele de studii și de calificare, în original și copie; adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale.

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrată trebuie să depună la AJOFM Călărași o cerere. Modelul cererii este standardizat și pus la dispoziție de instituţie.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie, sunt următoarele: actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de naştere, în original şi în copie; copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislaţia în vigoare; certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia; dispoziţia de repartizare de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă; în copie, contractul de formare profesională prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Actele în original se restituie titularului.