Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin cele 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog teritoriale, a implementat, în anul școlar 2017-2018, ediţia a XV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, având ca temă „#POTALTFEL!”. „Mesajul meu antidrog” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din toate judeţele ţării şi din Bucureşti şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea ANA.

 

Având ca obiectiv specific dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflate într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri. Parteneri în acest proiect, alături de ANA, au fost Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, direcţiile judeţene de tineret şi sport, organizaţii neguvernamentale şi autorităţi locale.

 

Secţiunile ediţiei a XV-a au fost: film scurt metraj, spot, eseu literar, arte vizuale (pictură, grafică, fotografie) şi sport, iar criteriile de evaluare a lucrărilor au urmărit încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului şi a subiectului ales, acurateţea stilului, claritatea limbajului. Din fiecare judeţ/sector au fost selecţionate 10 şcoli (atât din mediul urban, cât şi rural) cu învăţământ gimnazial şi 5 licee (atât din mediul urban, cât şi rural) ce totalizează aproximativ 3.500 de elevi/judeţ. Beneficiarii indirecţi au fost cadrele didactice, familiile elevilor participanţi, prietenii şi societatea în general.

 

Doi elevi călărăşeni s-au aflat printre câştigătorii Concursului naţional „Mesajul meu antidrog”, ediţia a XV-a

 

 

Recent, s-a desfăşurat activitatea de evaluare a lucrărilor calificate la faza naţională a proiectului ,,Mesajul meu antidrog”, ediţia a XV-a, iar juriul, format din specialiști din cadrul ANA și profesori ai Palatul Național al Copiilor, a desemnat câştigătorii secţiunilor înscrise în concurs. Festivităţile de premiere se vor organiza cu ocazia lansării ediţiei a XVI-a a concursului, în cursul anului şcolar 2018 – 2019. Cu acelaşi prilej, Agenţia Naţională Antidrog va oferi diplome de excelenţă unităţilor şcolare gimnaziale şi liceale, care s-au remarcat la nivelul fiecărui judeţ în domeniul prevenirii consumului de droguri în mediul şcolar. Printre câştigătorii Concursului naţional „Mesajul meu antidrog”, ediţia a XV-a, faza naţională, cu  tema „Pot Altfel”, s-au aflat şi doi elevi din judeţul Călăraşi: la secţiunea grafică (categoria de vârstă: liceu) a obţinut al doilea Cristea Ionuț – Colegiul Tehnic ,,Ștefan Bănulescu” Călărași, jud. Călărași, iar la secţiunea pictură (Categoria de vârstă: gimnaziu)                                                      , locul al doilea a fost ocupat de către Ene Ionuț, clasa a V-a – Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea, jud. Călărași.