Sesiunea specială de Bacalaureat din acest an se va desfăşura în perioada 14 – 27 mai. Această sesiune este rezervată elevilor care fac parte din loturile olimpice sau care merg la competiţii sportive şi artistice internaţionale care au loc în perioada sesiunii normale de Bacalaureat. Doi elevi olimpici din Călăraşi vor susţine sesiunea specială.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea sesiunii speciale de Bacalaureat a fost publicată pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Astfel, potrivit ministerului, pentru asigurarea participării elevilor din clasele a XII-a/a XIII-a la loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale, s-a propus spre aprobare organizarea unei sesiuni speciale de Bacalaureat, în perioada 14 – 27 mai 2016. La nivelul judeţului nostru, pe lista candidaţilor care vor susţine sesiunea specială se află şi doi elevi de clasa a XII-a. Este vorba despre Alexandra Georgiana Mihai, elevă la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi, campioană mondială la atletism juniori la Patrulaterul din Cipriu, şi despre Alexandru Petrişor Chioşeaua, elev în cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Călăraşi, canotor, câştigător al Cupei Mondiale la Tineret.

Astfel, conform calendarului, între 14 şi 15 mai va avea loc înscrierea candidaților, urmând ca în zilele de 16 şi 17 mai să aibă loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limba maternă. De asemenea, evaluarea competențelor digitale se va desfăşura între 18 şi 19 mai, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională va avea loc în zilele de 20 – 21 mai. Probele scrise încep pe 23 mai, cu limba şi literatura română, urmată pe 24 mai de proba obligatorie a profilului, şi pe 25 mai de proba la alegere a profilului și specializării. De altfel, în data de 26 mai 2016 va fi susţinută proba la limba şi literatura maternă. Tot în aceeaşi zi vor fi afişate rezultatele până în ora 18:00, după această oră putând fi depuse eventuale contestaţii (intervalul orar 18:00 – 20:00). Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale vor avea loc pe 27 mai.