Solicitanţii de teren pentru construirea unei locuinţe au timp să îşi depună sau să îşi actualizeze dosarele până în luna iunie a acestui an.

Comisia constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din data de 28 iulie 2016 aduce la cunoștința tinerilor care au dosare depuse pentru obținerea unui teren în vederea construirii de locuințe proprietate personală în baza prevederilor Legii nr. 15/2003 că se pot prezenta la Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Călărași până la data de 7 iunie 2017, cu actele justificative, în vederea completării dosarelor personale prin care au solicitat atribuirea unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală în suprafață de până în 300 de metri pătraţi.

Actele justificative sunt următoarele: copie de pe cartea de identitate a solicitantului + a soțului(soției); copie de pe certificatul de căsătorie; copie de pe certificatele de naștere ale copiilor; copii de pe actele de studii ale solicitantului; declarație notarială (inclusiv a soțului/soției), în care se menționează că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau teren destinat construirii unei locuințe, atât în localitatea în care solicită atribuirea, cât și în alte localități; declarația notarială a părinților solicitantului că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii zece ani, un teren în suprafață mai mare de 500 de metri pătraţi în mediul urban și de 5.000 de metri pătraţi în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul; schița cu evidențierea suprafețelor cu domiciliul stabil al solicitantului și familiei acestuia, întocmită de o persoană autorizată.

Documentele vor fi luate în considerare la analizarea și întocmirea listelor de prioritate și repartizare a loturilor. În cazul în care nu se vor completa dosarele, comisia va lua în considerare la analiză doar vechimea cererii. Dosarele necompletate în termenul menţionat vor rămâne în evidența comisiei până la soluționare.