Începând cu luna aprilie 2019, la nivel naţional, se desfăşoară Campania „Program educaţional privind prevenirea în mediul lucrativ şi consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – proiect AVE („Asta Vreau EU!”).

AVE este un proiect pilot de educare privind securitatea şi sănătatea în muncă şi de orientare în carieră a elevilor, susţinut de către Inspecţia Muncii, inspectoratele şcolare şi agenţi economici, având drept grup ţintă elevii înscrişi în ciclul gimnazial, cu vârsta între 11 şi 15 ani.

Implementarea proiectului AVE a pornit de la convingerea că nu este prematur să se prezinte elevilor conceptele de bază care, pentru adulţi sunt reunite sub denumirea generică de securitate şi sănătate în muncă (SSM). Obiectivul proiectului este integrarea educaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în şcolile gimnaziale pentru extinderea perspectivelor SSM prin introducerea acestui concept în educaţia timpurie.

Dacă elevii parcurg un proces de învăţare timpurie despre securitate şi sănătate în muncă, acestea vor deveni o parte integrantă, firească a modului în care vor reacţiona la contactul cu pericolele, iar această atitudine îi va însoţi pe tot parcursul vieţii profesionale. În ipostaza deloc hazardată că elevii beneficiari ai proiectului AVE să activeze nu peste mult timp în economia colaborativă, aceştia vor avea un bagaj de informaţii destul de consistent cu privire la riscurile profesionale şi vor fi conştientizaţi asupra necesităţii respectării cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate în muncă.

La nivelul judeţului Călăraşi, proiectul AVE a fost implementat la două şcoli, şi anume Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, ambele din municipiul Călăraşi. Parteneri în proiect au fost două societăţi comerciale reprezentative pentru judeţul Călăraşi Silcotub S.R.L. membră a Grupului Tenaris şi  Catex  S.A. Elevii şi cadrele didactice au efectuat vizite în aceste societăţi, atât în compartimentele de proiectare, cât şi în secţiile de producţie, descoperind meserii care ar putea corespunde cu trăsăturile lor şi conştientizând necesitatea unei atitudini preventive în mediul de muncă. Pentru a ilustra cunoştinţele dobândite, în cadrul unităţilor de învăţământ au avut loc concursuri de creaţie artistică cu tematică din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, conducerea celor două şcoli, precum şi SC Prefab SA şi SC Donalam SRL au sprijinit realizarea concursurilor şi premierea lucrărilor.