Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a făcut publică lista candidaţilor admişi după etapa online a concursului pentru experţi în management educaţional, seria a 13-a.

 

În judeţul nostru, 20 de profesori s-au înscris şi au fost admişi în această etapă online. În total, în Călăraşi au fost scoase la concurs 25 de locuri pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Vă reamintim că depunerea portofoliilor la secretariatul ISJ Călăraşi a candidaţilor declaraţi admişi în etapa de înscriere online se face în intervalul 6 – 12 iunie 2018, după următorul program: luni – joi, între orele 09:00 şi 16:00; vineri, între orele 09:00 şi 14:00. Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, se va realiza atât la avizier, cât şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, www.isj-cl.ro, în data de 22 iunie 2018. Ń

Potrivit calendarului concursului, în perioada 25 – 29 iunie se vor depune contestaţiile la Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). În intervalul 25 iunie – 3 iulie, se vor soluţiona contestaţiile. În data de 4 iulie 2018, MEN va transmite la ISJ Călăraşi rezultatele contestaţiilor. Între 5 şi 6 iulie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi va întocmi lista care va cuprinde candidaţii promovaţi şi o va înainta Ministerului Educaţiei Naţionale. Pe 16 iulie se va emite ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în managementul educaţional.