Direcția de Sănătate Publică (DSP) a județului Călărași derulează campania „Solidari în domeniul sănătăţii mintale! Nu există sănătate fără sănătate mintală”, prin intermediul căruia dorește să crească conștientizarea problemelor de acest gen.

Sănătatea mintală reprezintă o stare de sănătate în care individul îşi realizează abilităţile, poate face faţă tensiunilor normale ale vieţii, poate lucra productiv şi este capabil să contribuie la dezvoltarea comunităţii.

Pentru cetăţeni, sănătatea mintală este o resursă care le permite să îşi realizeze potenţialul intelectual şi emoţional, să găsească şi să-şi îndeplinească rolurile în viaţa socială, şcolară şi profesională. Pentru societăţi, sănătatea mintală bună a cetăţenilor contribuie la prosperitate, solidaritate şi justiţie socială. În schimb, lipsa sănătăţii mintale impune costuri şi pierderi multiple, cetăţenilor şi sistemelor sociale.

Înţelegerea sănătăţii mintale, atât pentru pacienţi în mod individual, cât şi pentru familie, precum şi pentru autorităţile publice, depinde şi de existenţa unui diagnostic precis şi coerent. Identificarea şi promovarea celor mai bune practici de diagnostic precoce al bolii mintale este necesară în vederea optimizării utilizării intervenţiilor în stadiile timpurii, în care sunt cele mai eficiente. Prin diagnosticări şi intervenţii precoce s-ar putea întârzia progresul bolii către stadii avansate, obţinându-se astfel o amânare a instituţionalizării şi o reducere a costurilor ridicate generate de îngrijirea terminală (pe termen lung).

În anul 2019, în România, prevalenţa tulburărilor mintale şi de comportament a fost de 2592.3 la 100.000 de locuitori, în creştere faţă de anul 2018 când a avut valoarea de 2444.4 la 100.000 de locuitori. Conform Institutului Național de Sănătate Publică, în 2018, opt județe înregistrau prevalențe de peste 3.000 la 100.000 de locuitori; printre aceste județe se afla și Călărași.

Tulburarea depresivă majoră este una dintre cele mai frecvente tulburări psihiatrice ale copilăriei şi adolescenţei, dar din cauza variaţiei simptomelor privind criteriile de diagnostic, această tulburare este adesea nerecunoscută şi netratată.

Tulburarea depresivă majoră la copii şi adolescenţi este adesea subdiagnosticată, doar 50% dintre adolescenţi sunt diagnosticaţi înainte de a ajunge la vârsta adultă. Este o afecţiune comună, cronică, recurentă şi debilitantă, care conduce la afectarea funcţionării din punct de vedere educaţional, profesional şi social. O treime dintre adolescenţii care se prezintă la medicul de familie prezintă o tulburare emoţională, iar 14% sunt diagnosticaţi cu depresie.