Ministerul Sănătății, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății – 7 aprilie 2021, a lansat o campanie de informare, educare, comunicare, sub sloganul „Împreună pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă.!”, campanie care o duce în atenția decidenților și a populației necesitatea intervențiilor în toate politicile pentru diminuarea inechităților în materie de sănătate.
Campania este implementată, pe durata a opt luni, în perioada 7 aprilie – 12 decembrie 2021 și are scopul de creștere a gradului de conștientizare, promovare publică, implicare a factorilor de decizie guvernamentali și creare de parteneriate pentru a aborda inechitățile în materie de sănătate.
Campania are ca obiectiv principal, în fiecare dintre cele opt luni, creșterea nivelului de informare cu privire la determinanții sociali ai stării de sănătate ai populației vulnerabile (aprilie), starea de sănătate și percepția acesteia în rândul populației vulnerabile comparativ cu populația generală (mai), problematica asigurării accesului la servicii pentru populația vulnerabilă (iunie), comportamentele cu risc pentru sănătate în rândul populației vulnerabile (iulie), automedicația și consumul de antibiotice la populația vulnerabilă (august), starea de sănătate a femeilor din comunitățile vulnerabile, inclusiv sănătatea reproducerii (septembrie), starea de sănătate a copiilor în comunitățile vulnerabile (octombrie) și drepturile la sănătate și la servicii de sănătate ale populației vulnerabile (noiembrie).
Problematica populației vulnerabile este extrem de complexă atât din punct din vedere, social, economic, educațional și al stării de sănătate. Lipsa locului de muncă, nivelul educației, venitul, locuința, accesul la apă de băut, hrană și energie electrică au un impact considerabil asupra sănătății, în timp ce factori precum utilizarea serviciilor medicale au adesea un impact mai mic.
Cercetarea „Evaluare de nevoi și comportamente la risc pentru sănătate în populația vulnerabilă”, efectuată în anul 2019 de specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică pe un lot de 1.645 de persoane vulnerabile din 28 de județe, arată că 72% dintre femei și 53,5% dintre bărbați nu sunt angajați în muncă și 40% dintre familii trăiesc cu mai puțin de 500 lei pe lună. 59% dintre persoane își declară starea de sănătate ca fiind bună și foarte bună, comparativ cu 70,9% din populația generală, 31% din adulți declară că suferă de o boală cronică comparativ cu 19,5% din populația generală și 9% dintre copii au deja boli cronice.
Campania este implementată la nivel județean de către Direcția de Sănătate Publică a județului Călărași, iar suportul metodologic al campaniei este asigurat de către Institutul Național de Sănătate Publică.