În perioada 23 februarie – 11 martie 2021, în baza prevederilor tehnice transmise de Autoritatea Națională Sanitară și pentru siguranța Alimentelor, inspectorii de specialitate ai Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Călărași au desfășurat acțiuni de control cu privire la respectarea condițiilor sanitar-veterinare referitoare la producerea, colectarea, procesarea şi depozitarea laptelui crud şi a produselor lactate, verificarea cerinţelor de sănătate și igiena animalelor producatoare de lapte.

În al doilea rând, au fost evaluate controalele efectuate de deținătorii de animale pentru stabilirea criteriilor microbiologice şi a nivelurilor maxime admise de reziduuri şi contaminanţi în lapte şi produse lactate. Au fost verificate, de asemenea, implementarea cerinţelor relevante ale legislației europene cu privire la producerea laptelui crud şi a produselor lactate, inclusiv igiena, siguranţa şi trasabilitatea alimentelor; implementarea permanentă a proceclurilor bazate pe principiile HACCP – Sistemul de Analiză a Riscurilor în Punctele Critice de Control, precum şi testarea prin analize microbiologice.

Acțiunile de control au vizat în principal starea de sănătate a animalelor producătoare de lapte, asigurarea protecției și bunăstării acestora, starea de întreţinere a tuturor spaţiilor, echipamentelor şi ustensilelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor, aplicarea planurilor de igienizare şi dezinfecţie, în sensul creșterii frecvenţei acestor acţiuni și a realizării lor cu produse biocide adecvate și autorizate, instruirea personalului lucrător privind regulile generale de igienă a mulsului necesare obţinerii de produse alimentare sigure, precum şi cele suplimentare de prevenire a răspăndirii virusului SARS-CoV-2.

Până la această dată, au fost controlate un număr de 51 de obiective, din care 21 de exploatații comerciale deținătoare de animale, 23 de centre prelucrare lapte integrate în cadrul exploatației de animale producătoare de lapte și şapte centre independente de prelucrare a laptelui. În urma depistării unor deficienţe, au fost aplicate: o sancţiune contravenţională în baza Hotărârii Guvernului nr. 984/2005, cu modificări la nivelul unei ferme bovine Iapte și şapte sancțiuni, avertismente, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.