Având din vedere situaţia epidemiologica sub aspectul confirmării unui focar de  gripă aviară în Bulgaria, la o distanţă de 10 Km de  judeţul Constanţa,  DSVSA Călăraşi face apel către populație de a respecta măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea virusului. Astfel, vaccinarea anipseudopestoasã a pasarilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie!

 

În aceasta perioadă se derulează prin medicii veterinari de liberă practică concesionari de la nivelul circumscriptâţiilor sanitare veterinare din fiecare localitate teritorial administrativă campania de vaccinare antipseudopestoasă a pãsãrilor crescute în gospodãriile particulare. Astfel, vaccinarea anipseudopestoasã a pasarilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie! Boala, care este cunoscutã si sub numele de Boala de Newcastle, poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de mortalitãţi în exploataţiile afectate, cât şi prin interdicţiile care pot fi impuse asupra circulaţiei păsărilor din exploataţiile comerciale. “Pentru derularea în bune condiţii a vaccinãrii pãsãrilor, rugãm detinãtorii de pãsãri sã asigure medicului veterinar accesul în curţi precum și sã ţinã pãsãrile închise în adãposturi la data anunţatã pentru efectuarea acțiunii. Costul vaccinãrii este achitat integral de proprietarul pãsãrilor şi presupune costul produsului biologic, al manoperei şi al materialelor. Atenţionăm cetãţenii sã colaboreze pentru  efectuarea acţiunii de vaccinare antipseudopestoasă numai cu medicul veterinar şi personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din localitate. Practica achiziţionãrii vaccinului şi injectarea pãsãrilor de cãtre proprietari este o practicã interzisã. De asemenea, DSVSA Călăraşi vă atenţionează asupra derulării campaniei de supraveghere pentru Anemia infecţioasă a calului concomitent cu vaccinarea anticarbunoasă. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunii cetăţenii sunt rugaţi să colaboreze cu medicii verterinari de liberă practică”, a precizat dr. Viorel Bucur, directorul executiv al DSVSA Călăraşi. Concomitent, medicii veterinari oficiali şi medicii veterinari de liberă practică participă la inventarierea efectivelor de porcine deţinute în vederea evaluării stării de sănătate a animalelor sub aspectul pestei porcine clasice şi pestei porcine africane. Totodată, DSVSA Călăraşi recomandă să fie menţinut un grad ridicat de alertă, şi în cazul semnelor de boala şi/sau moarte a animalelor proprietarii să anunţe urgent, în maxim 24 ore,  medicul veterinar de liberă practică şi /sau DSVSA Călăraşi  – telefon 0242 313676.

 

Măsuri necesare pentru a împiedica răspândirea virusului

 

DSVSA Călăraşi face apel către populație de a respecta următoarele măsurilnecesare pentru a împiedica răspândirea virusului: menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice; interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ; interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice; interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți; obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; î n cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Călăraşi  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; interzicerea organizării de târguri, piețe și expoziții de animale pentru prezentarea de păsări şi este interzisă comercializarea de păsări în târguri de animale vii. Semne clinice la galinacee sunt: moarte subită fără manifestări clinice; adinamie şi depresie puternică, asociată cu penaj zbârlit; inapetenţă, asociată adesea cu sete excesivă; scăderea dramatică a producţiei de ouă, întâlnindu-se adesea ouă cu coaja moale, sau cu defecte de structurare şi formă a cojii; edemele crestei, bărbiţelor . Uneori edemul capului este extins şi în zona gâtului; crestele sunt adesea cianotice la vârf; colorare purpurie sau cianotică a crestei, bărbiţelor şi uneori a picioarelor; mucoasa conjunctivă este congestionată sau edemaţiată; pe pielea solzoasă a picioarelor, se pot întâlni hemoragii difuze; manifestările respiratorii, constând din jetaj şi acumulări de mucozităţi adesea sanguinolente, dispnee şi respiraţie zgomotoasă; moartea survine în 24- 48 ore, sau în câteva zile, unele exemplare putând supravieţui; manifestări nervoase, constând in torticolis, ataxie şi lipsă de coordonare a mişcărilor;la puii de carne semnele clinice sunt mai puţin evidente, constând in depresie severă, inapetenţă şi o marcantă creştere a mortalităţii. Pot fi de asemenea întâlnite edeme ale feţei şi gâtului şi manifestări nervoase. Semne clinice la curci sunt similare celor de la găini, dar durează 2- 3 zile mai mult, cu edemaţierea sinusurilor. Semne clinice la raţe şi gâşte sunt : depresia, inapetenţa şi diareea sunt similare celor de la găini, cu edeme ale sinusurilor. Păsările tinere pot prezenta manifestări nervoase. Până la sosirea medicului veterinar DSVSA Călăraşi atenţionează: nu puneţi mâna pe păsările bolnave; păstraţi pe loc cadavrele de pasăre – este interzisă aruncarea acestora; este interzisă taierea păsărilor bolnave, folosirea sau comercilizarea lor,

ţineţi păsările închise în adăposturi şi nu lăsaţi raţele sau gâştele pe bălţi sau lacuri.