Consilierii judeţeni se vor întruni mâine, 28 aprilie a.c., începând cu ora 12:00, în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 11 proiecte de hotărâre, printre care şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al societății Ecoaqua S.A. Călărași. În şedinţa ordinară de la finele lunii martie, consilierii judeţeni au retras de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Ecoaqua SA.

În proiectul supus votului, luna trecută, era prevăzută o majorare a capitalului social al societăţii cu suma de 5.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea a 500.000 de acţiuni noi, proporţional cu ponderea în structura acţionariatului. Directorul S.C. Ecoaqua S.A., Cezar Neagu, prezent la şedinţă, a precizat că, fără această sumă, nu va putea finaliza lucrările din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi”, la termenul stabilit – 30 iunie 2016. În urma implementării acestui proiect au apărut cheltuieli suplimentare cu asistenţa tehnică, de supervizare, asistenţa SSM, reproiectare, avize noi şi autorizaţii. În aceste condiţii, ca urmare a unei analize financiare a întregului proiect, s-a ajuns la concluzia că există un deficit la bugetul proiectului de 5.249.818,91 de lei. Singura posibilitate de finanţare a acestui deficit o reprezintă creşterea capitalului social prin subscrierea de către acţionari a sumei respective. Directorul Cezar Neagu a declarat că în situaţia în care proiectul nu va fi finalizat la termen, operatorul riscă o corecţie financiară de 100%. În momentul de faţă, Consiliul Judeţean Călăraşi deţine 32,8% din acţiunile societăţii Ecoaqua S.A. Călăraşi, fapt ce presupune creşterea cu 164.000 a numărului de acţiuni, cu o valoare de 1.640.000 de lei. Având în vedere faptul că la această dată excedentul bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015, în exerciţiul bugetar 2016, prezintă disponibilităţi financiare, s-a propus adoptarea unei hotărâri pentru creşterea numărului de acţiuni deţinute de Consiliul Judeţean Călăraşi la societatea Ecoaqua S.A. Călăraşi.

ecoaqua