După plecarea lui Daniel Ştefan din Consiliul Judeţean Călăraşi, postul de director Executiv al Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe a fost scos la concurs. Astăzi, s-a publicat la avizierul instituţiei lista cu persoanele care s-au înscris la examen. Pe listă figurează un singur nume şi anume Eduard Grama, cel care ocupă în acest moment postul de director adjunct în cadrul aceleiaşi Direcţii de Dezvoltare. Condiţiile necesare pentru a ocupa un astfel de post sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani. Proba scrisă a concursului va fi susţinută în data de 22 noiembrie 2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, iar data şi ora susținerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi.