Elevii din judeţul Călăraşi se pot înscrie la Concursul Naţional „Stelele Ştiinţei”, care se va desfăşura la Galaţi. Acesta a ajuns la ediţia a şaptea şi se va derula în zilele de 30 şi 31 martie 2018. Concursul îşi doreşte încurajarea cercetării ştiinţifice în şcoli, bazată pe metode experimentale de investigaţie ştiinţifică.

Scopul declarat al concursului este acela de a promova bunele practici în predarea ştiinţelor în şcolile din România. Activitatea este destinată elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar preocupaţi de studiul experimental al fizicii, chimiei, biologiei și informaticii.

 Grupul ţintă

Concursul se adresează elevilor (clasele I-XII) care doresc să aplice în practică noţiunile teoretice studiate la orele de fizică, chimie, biologie, informatică precum şiprofesorilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal care doresc să promoveze investigaţia ştiinţifică în rândul elevilor demonstrând astfel aplicaţiile ştiinţelor exacte.

Secţiunile concursului

Secţiunile concursului sunt următoarele: „Descopăr, deci exist” -lucrări de cercetare ştiinţifică realizate de elevi pe teme interdisciplinare pentru clasele IX-XII; „Micul cercetător” -secţiune destinată elevilor claselor I-V; experimente interdisciplinare pentru clasele VI-VIII; spot publicitar – concurs de spoturi publicitare/video cu tema „Aventura  cunoașterii” pentru clasele I-XII; Robotică – proiecte/lucrări practice care se pot realiza utilizând platforma Arduino, platforma LegoMindstorms sau alte platforme, pentru clasele IX-XII. Participarea în cadrul concursului poate fi directă sau indirectă. Participarea directă poate fi individuală sau pe echipe formate din doi – trei elevi cu vârste cuprinse între 7 şi 19 ani. Elevii vor fi coordonaţi de unul/doi profesori/părinţi sau de o echipă mixtă de profesori/învăţători/părinţi în cazul elevilor din ciclul primar. Înscrierea lucrării, la acest tip de participare, se va face până la data de 1 martie 2017.

Participarea indirectă, destinată echipelor de elevi care nu pot participa fizic la concurs, presupune prezentarea unui experiment filmat împreună cu referatul lucrării. Filmul și referatul vor fi trimise pe adresa: stelele_stiintei_galati@yahoo.com până la data de 15 martie 2018. Aceste lucrări vor fi jurizate separat.

Toate lucrările participante vor primi diplome de premii și mențiuni sau de participare (fără premii în bani). Filmul trebuie să conţină prezentarea echipei înscrise la concurs, să conţină explicaţiile fenomenelor studiate şi să nu depăşească 15 minute. Formatul filmului va fi mp4 sau avi.

Nu este percepută nicio taxă pentru concurs.

Fiecare participant va intra în concurs cu o singură creație. Creațiile vor fi apreciate de către un juriu de specialitate, corespunzător fiecărei secțiuni. Criteriile de jurizare vor fi: originalitatea, creativitatea, folosirea adecvată a limbajului, respectarea normelor limbii române, respectarea temei. Pentru secţiunile 1 – 3, lucrarea va consta în realizarea unui experiment integrat ce va fi prezentat juriului. Dacă lucrarea prezentată cuprinde o parte experimentală ce necesită un timp îndelungat de desfăşurare, lucrarea poate fi însoţită şi de un film experimental. Pentru ciclul primar lucrarea poate fi un experiment calitativ, care să ilustreze un fenomen, modalități de determinare a unor caracteristici ale unor sisteme/corpuri. Toate lucrările vor fi însoțite de un referat de laborator care trebuie să cuprindă: consideraţii teoretice, materiale necesare, mod de lucru, date experimentale, interpretarea rezultatelor, aplicaţii practice, bibliografie. Concurenții vor realiza experimentul înscris în concurs în fața comisiei de evaluare și vor preda comisiei referatul lucrării. Pentru secțiunea 4 – concurs de spoturi publicitare/video cu tema „Aventura  cunoașterii” vor fi trimise videoclipuri cu durata de maximum cinci minute. Spotul va dezvolta un concept din domeniul științelor. Vor fi punctuate claritatea transmiterii informației, originalitatea, creativitatea, încadrarea în tema concursului. Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, imaginea şcolii ca instituţie, în general sau în particular. Spotul prezentat în concurs nu trebuie să fi fost premiat într-un alt context public. În primele secvenţe ale filmului (generic) va fi inserat doar titlul propriu-zis, însoţit de un motto sugestiv. Nu vor fi trecute pe generic datele de recunoaştere ale realizatorilor filmului sau alte elemente care ar putea conduce, implicit, la recunoaşterea identităţii acestora. Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, audio sau grafice incluse în scurt metraj, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia. Pentru secțiunea 5 – Robotică  vor fi admise în concurs doar lucrările care sunt originale,  realizate integral de echipa de elevi, atât din punct de vedere al conceptului cât și al programelor folosite. Bugetul pentru achiziționarea pieselor necesare la construirea roboților nu va depăși 100 de euro, excepție făcând kitul de bază. La această secțiune nu se admite participare indirectă.

 Înscrierea lucrării se va face până pe 1 martie

Înscrierea lucrării se va face până la data de 1 martie 2018, pentru participarea directă și până la data de 15 martie 2017 pentru participarea indirectă. Pentru participarea directă se va trimite fişa de înscriere (anexa 1) şi referatul lucrării (anexa 2), iar pentru participarea indirectă, experimentul filmat împreună cu fişa de înscriere (anexa 1) şi referatul lucrării (anexa 2),  la adresa de e-mail:stelele_stiintei_galati@yahoo.com, specificând la subiectul mesajului secţiunea din concurs. Participanţii care au nevoie de cazare şi masă vor specifica acest lucru în fişa de înscriere.

Lucrările care participă la concurs devin proprietatea organizatorilor, concurenții acceptând această condiție prin completarea formularului de înscriere.

Selecţia lucrărilor, realizată de un grup de profesori de ştiinţe şi informatică

 Selecţia lucrărilor se va realiza de către un grup de profesori de ştiinţe și informatică, selectat de inspectorii de specialitate din Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în perioada 5 – 15 martie 2018. Criteriile de selecție vor avea în vedere respectarea  formatului lucrării, a termenului limită, adaptarea gradului de dificultate al lucrării la nivelul de vârstă al elevilor, originalitate în utilizarea materialelor şi modul creativ de abordare al fenomenelor, fără a pune accent pe aspectul financiar impus de achiziționarea componentelor sau a materialelor necesare.

Lista lucrărilor selectate se va afişa în data de 20 martie 2018, pe site-ul: concursul-stelele-stiintei.wikispaces.com. Nu se admite depunerea de contestaţii la lucrările prezentate.

La finalul concursului se vor acorda premii și menţiuni. Elevii şi profesorii pot participa la cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei „Science in school” organizată cu prilejul concursului „Stelele Ştiinţei”, cât și la atelierele de lucru pe teme ștințifice la care vor ține prelegeri invitați din țară.

Evaluarea experimentelor prezentate se va face de către un juriu, compus din trei-patru membri, profesori cu una din specializările: fizică, chimie, biologie, informatică. Organizatorii concursului sunt: Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 28, Galaţi, Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, București, prin Center for Science Education and Training.