Pentru a veni în ajutorul elevilor de liceu, în vederea continuării pregătirii pentru examenul naţional de bacalaureat, compania Edunation a oferit acces gratuit pe platforma sa online, mybac.ro. Astfel elevii pot să studieze materia pentru fiecare specializare conform programei oficiale pentru Bacalaureat.

În contextul în care 24,8% din elevi claselor a XII-a din ultimii cinci ani au picat examenul de bacalaureat, iar 72,5% din elevii generaţiilor anterioare nu au reuşit să treacă nici de a doua încercare, nevoia unei modalităţi complementare de studiu a devenit evidentă. Învăţarea pentru Bacalaureat prin mijloace online se înscrie în tendinţa globală de studiu pe cont propriu, într-un mod personalizat, potrivit propriilor nevoi. Internetul oferă independenţă şi o varietate largă de opţiuni în această direcţie. Pornind de la aceste premise, echipa companiei a gândit şi creat platforma mybac.ro. Motto-ul acesteia este „Studiază online! Oricând. Oriunde. Oricum.”.

Mybac.ro este prima platformă din România care oferă elevilor de liceu materiale de studiu în vederea pregătirii pentru examenul naţional de bacalaureat în funcţie de filieră, profil şi specializare. Platforma se adresează tuturor elevilor de liceu dar cu preponderenta celor din clasa a XII-a. În funcţie de specializare, elevii au acces la câte cel puţin patru materiile definite conform programei de bacalaureat – limba şi literatură română ca materie obligatorie pentru toate specializările, materia obligatorie potrivit specializării selectate, precum şi câte cel puţin două materii la alegere. Toate materialele sunt structurate în capitol, subcapitole şi lecţii, uşor de parcurs. Acestea sunt oferite în format pdf, video sau audio. Un atu al platformei este acela al posibilităţii elevilor de a se testa prin susţinerea unor teste tip grilă. Inovaţia pe care o aduce mybac.ro este dată de setul de funcţionalităţi care permite elevului să îşi urmărească progresul atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

Totodată părinţii îşi pot crea conturi speciale prin care să urmească evoluţia copiilor lor. Acesta este un instrument extrem de puternic în contextul în care implicarea părinţilor este extrem de importantă în vederea susţinerii copiilor în efortul de învăţare.

Edunation susţine demersul autorităţilor publice şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a suspenda activitatea şcolară pentru o perioadă determinată pentru a limita răspândirea coronavirusului. De aceea, compania oferă tuturor elevilor acces gratuit total pe platforma mybac.ro către cele peste 380 de materiale filmate, peste 250 de pdf-uri, peste 500 de probleme rezolvate şi peste 50 de teste.