“Sanitarii Pricepuţi” este singura competiţie pentru sănătate şi prim ajutor care se desfăşoară în unităţile de învăţământ din România. Este un concurs cu o tradiţie de 47 de ani, care se desfăşoară şi în şcolile călărăşene. Competiţia „Sanitarii pricepuţi” este organizată de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

Pe data de 31 mai 2017 va avea loc faza judeţeană a Concursului pentru sănătate şi prim ajutor “Sanitarii Pricepuţi”. Competiţia se adresează elevilor din ciclurile gimnazial şi liceal cu scopul de a promova instruirea în domeniile primul ajutor şi educaţia pentru sănătate. Acest concurs se adresează copiilor şi tinerilor şi vizează atingerea următoarelor obiective: însuşirea cunoştinţelor de bază şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor şi a celor de prevenire a accidentelor; păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice şi morale; promovarea ocrotirii mediului înconjurător; dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă şi a respectului faţă de persoanele în vârstă, precum şi însuşirea cunoştinţelor de bază despre Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semiluna Roşie, despre istoria Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Roşii. Participanţii la competiţia “Sanitarii pricepuţi” trebuie să: recunoască şi să acţioneze în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie; să respecte Regulamentul privind folosirea emblemei şi să prevină folosirea abuzivă a acesteia; să cunoască şi să respecte Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru sănătate şi prim ajutor “Sanitarii pricepuţi”; să participe la concurs pe baza principiilor de etică competiţională, respectând eforturile şi pregătirea fiecărui participant; să respecte angajamentul de protecţie şi conduită semnat la venirea în tabără; să adopte o ţinută corespunzătoare (etică şi morală); să adopte un comportament şi un limbaj cuviincios faţă de toţi participanţii la concurs şi faţă de personalul complexului de agrement unde sunt cazaţi la etapa naţională; să se abţină de la provocarea oricărei forme de scandal la locul de desfăşurare a competiţiei şi de la deteriorarea însemnelor şi actelor oficiale. În data de 31 mai 2017 va avea loc faza judeţeană a competiţiei ‘Sanitarii Pricepuţi’. Locaţia se va comunica ulterior, de către profesoara Adriana Sofian, reprezentanta Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. Aşa că, doamnelor şi domnilor, profesoare şi profesori, şi dragi elevi, vă rog să intensificaţi pregătirile! Vă aşteptăm cu drag în număr cât mai mare pentru a vă înscrie la acest concurs. Toţi copiii care participă la concursul ‘Sanitarii Pricepuţi’ merită tot respectul pentru că învaţă să salveze nişte vieţi. Ar trebui promovaţi, recompensaţi şi apreciaţi de cei din jurul lor, dar şi încurajaţi să continue să participe la competiţie şi să atragă şi alţi colegi”, ne-a declarat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi.