În data de 21 noiembrie 2017, în Centrul de Documentare și Informare de la Liceul Tehnologic “Matei Basarab” din comuna Mânăstirea, judeţul Călărași, s-a derulat activitatea de informare “Tineri în Europa”, la care au participat 25 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a. Elevii au făcut cunoștință cu serviciul Eurodesk și cu Portalului European pentru Tineret care oferă informații despre oportunități în diferite domenii precum voluntariat, educație și formare, muncă, incluziune socială etc. Elevii au pus întrebări, arătându-se interesați de modul în care vor putea să interacționeze pe viitor în vederea completării informațiilor. Eurodesk răspunde la solicitările tinerilor legate de oportunitățile de finanțare ale Uniunii Europene, precum și la cele legate de mobilitate. Serviciul de informare Eurodesk facilitează gratuit accesul la informații europene de interes pentru tineri și pentru cei care lucrează cu tinerii în 34 de țări europene. Europa nu duce lipsă de oportunități, iar Eurodesk le  oferă celor interesaţi informația de care au nevoie, exact atunci când le trebuie și în același timp îi încurajează să devină cetățeni activi.

Eurodesk nu este doar un alt serviciu online, partenerii Eurodesk putând prezenta tinerilor diversele oportunități care li s-ar potrivi în cazul în care îşi doresc să studieze, să muncească, să participe la un schimb de experienţă, să fie voluntari europeni sau să călătorească într-o altă țară europeană. Partenerii Eurodesk le vor arăta care sunt următorii pași pe care trebuie să-i urmeze.

Serviciul Eurodesk funcționează oficial și ca structură suport pentru programul Erasmus+ al Uniunii Europene și oferă informații și îndrumări de înaltă calitate despre Europa tinerilor și celor care lucrează cu tinerii. De asemenea, rețeaua europeană Eurodesk actualizează și gestionează conținutul informațional al Portalului European pentru Tineret al Comisiei Europene care se adresează tinerilor care trăiesc, învață și lucrează în Europa.

În România, Serviciul Eurodesk funcționează în cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, instituţie care implementează programul Erasmus+ al Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului. Eurodesk România sprijină partenerii locali – multiplicatorii – în activitatea lor de sensibilizare a tinerilor și a lucrătorilor de tineret cu privire la mobilitatea în scop educațional.

În același timp, dacă vor să beneficieze zilnic și la distanță doar de un click de informații despre burse, stagii de practică, stagii de voluntariat, concursuri, seminare, locuri de muncă, programe europene/naționale de finanțare ș.a.m.d., tinerii nu trebuie decât să se înscrie pe grupul de informare: www.eurodesk_info.