Ieri, de 25 mai 2017, începând cu ora 09:00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi s-a organizat etapa  județeană a concursului „Cu viaţa mea apăr viaţa” – ediţia  2017. Concursul cu tematică de protecţie civilă a avut caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv. Competiţia se organizează anual cu elevii de şcoli şi licee, fiind compus din trei probe, care urmăresc cunoaşterea actelor normative privind activitatea de protecţie civilă şi formarea deprinderilor practice pentru acordarea primului ajutor, modul de comportare al elevilor în caz de cutremur, cât şi cunoaşterea modului de folosire a mijloacelor de protecţie individuală.

 Clasament:

La competiţie au participat elevii din trei licee şi 11 şcoli gimnaziale din judeţul Călăraşi.  În urma susţinerii probelor de concurs, clasamentul a fost următorul:

Licee:

Locul I – Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi

Locul II – Colegiul Tehnic „Dan Mateescu” Călăraşi

Locul III – Liceul „Danubius”

Premiul fair-play – Liceul „Danubius”

Şcoli gimnaziale:

Locul I –Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Unirea

Locul II –Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Luica

Locul III –Şcoala Gimnazială nr. 2 din comuna Modelu

Premiul fair-play – Liceul Tehnologic „Matei Basarab” din comuna Mânăstirea

Concursul a presupus parcurgerea a trei probe distincte: o probă teoretică (scrisă – text grilă cu 15 întrebări) şi două practice: – transportul asistat al unei persoane accidentate, aşezată pe targă, pe distanţa de 50 de metri, care presupune şi trecerea peste un obstacol (gard); iar cea de-a doua probă practică presupune deplasarea unui concurent cu masca pe figură (cu vizorul obturat) într-un raion contaminat şi cu obstacole, care este dirijat de un coechipier. Concursul reprezintă o activitate extraşcolară de pregătire a elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal şi se organizează în următoarele scopuri: dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar; cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;  adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgență; formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.