Incendiile de vegetație pot determina poluarea aerului în zonele unde se produc, contribuind la creșterea concentrației de dioxid de carbon, favorizând poluarea aerului cu particule în suspensie, în special cu particule fine.
În urma unui incendiu, prin dispariția vegetației, se intensifică șiroirea, eroziunea, mai cu seamă în arealele susceptibile în mod natural la eroziune. De asemenea, crește riscul la inundații.
Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 de lei la 6.000 de lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 de lei la 50.000 de lei, pentru persoane juridice.
Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.