Candidații înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Călărași în vederea ocupării, cu personal recrutat din sursă externă prin încadrare directă sau reîncadrare, susțin evaluarea psihologică în perioada de 1 – 3 februarie 2018.

 

Vă informăm că în zilele de 1, 2, 3 februarie, se vor desfășura activitățile specifice de evaluare psihologică, de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, pentru candidații înscriși la concursurile organizate de IPJ Călărași în vederea ocupării, cu personal recrutat din sursă externă, a 21 de posturi vacante.

Candidații vor avea asupra lor actul de identitate și pix cu pastă de culoare albastră. Programarea nominală pe zile, serii și ore se regăsește pe pagina web https://cl.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs și la avizierele inspectoratului, unde vor fi publicate anunțuri cu precizări referitoare la programul desfășurării tuturor probelor de concurs.