Probele scrise/de citire din cadrul evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în anul școlar 2019 – 2020, în intervalul 11 – 28 mai 2020. Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 11 – 14 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în data de 11 mai 2020, fiind urmate a doua zi (12 mai) de testele de citire la cele două discipline. Proba la matematică este prevăzută pentru data de 13 mai 2020, în timp ce proba la limba română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura pe 14 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (19 mai), matematică (20 mai) și limba maternă (21 mai). Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V – VI) în zilele de 27 mai (Limbă și comunicare) și 28 mai (matematică și științele naturii).

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora.