În data de 14 noiembrie 2019, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Călărași, s-a desfășurat un eveniment de susţinere şi promovare a start-up-urilor în Regiunea Sud-Muntenia, acțiune desfășurată în cadrul proiectului „Antreprenori SMART- Tineri Responsabili, Ambițiosi, Motivați, de Succes”, 104098/POCU/82/3/7. La întrunire au participat și studenți de la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultura si Dezvoltare Rurală Călărași, dar și profesori. De asemenea, a participat și directorul general al CCIA Călărași, Silvia Mândruțescu.

La începutul evenimentului, managerul de proiect, Marin Cruceru, a prezentat scopul şi obiectivele întâlnirii. Printre temele de dezbatere ale workshop-ului s-au numărat: direcțiile de dezvoltare ale antreprenoriatului în județul Călărași; antreprenoriatul transfrontralier româno-bulgar pentru tineri; oportunitățile de afaceri româno-bulgare; problemele întâmpinate de antreprenorii din județul Călărași; propunerile de soluții pentru îmbunătățirea cadrului de dezvoltare a antreprenoriatului în județul Călărași; prezentarea mediului bancar pentru antreprenoriat; prezentarea mediului bancar pentru antreprenoriat.

Beneficiarul proiectului este Asociația Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură. Aceasta este o organizație neguvernamentală și non-profit, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, înființată în anul 2007, conform Ordonanţei Guvernului numărul 26/2000.