foto: www.click.ro

Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi a publicat o adresă a Ministerului Educaţiei Naţionale cu privire la perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţe în anul şcolar 2017 – 2018.

Astfel, elevii clasei a VIII-a vor susţine corigenţele în zilele de 23 şi 24 iulie 2018. Elevii claselor terminale de liceu, cei care participă la stagii de pregătire practică, dar şi cei din învăţământul profesional vor lua parte la examenul de corigenţă tot între 23 şi 24 iulie. Elevii claselor din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional (altele decât cele terminale) şi ai claselor din cadrul şcolilor postliceale şi de maiştri vor da corigenţa în perioada 3 – 6 septembrie.

Elevii din clasa a VIII-a, care vor susţine şi promova examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, respectiv în etapa a doua de admitere în învăţământul profesional dual.

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu, din învăţământul profesional şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică, dar care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în zilele de 23 şi 24 iulie, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din perioada 3 – 6 septembrie 2018.

Cei din clasele terminale de gimnaziu, liceu, învăţământ profesional şi stagii de pregătire practică, care se vor prezenta la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase în zilele de 23 şi 24 iulie şi nu vor promova examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi şi nu vor mai avea dreptul să se prezinte la sesiunea din perioada 3 – 6 septembrie 2018.

Elevii din clasele terminale de liceu, care vor susţine şi promova examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie, în data de 27 iulie 2018. Elevii claselor terminale de liceu, ai învăţământului profesional şi ai stagiilor de pregătire practică, care vor promova examenele de corigenţă în sesiunea 23-24 iulie, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august – septembrie 2018.

În cazul în care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul de module nepromovate, se organizează o sesiune specială de examene de corigenţă, inclusiv prin afişarea la avizierul unităţii de învăţământ.