Inspectoratul Școlar Județean Călărași a transmis o informare cu privire la ziua și locul în care se va susține examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020. Conform comunicatului publicat de instituție, proba scrisă a examenului se desfăşoară în data de 22 iulie 2020, în centrul de examen organizat la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași (strada Prelungirea București, nr. 8-12), pentru toate disciplinele de examen.

Candidaților li se va permite intrarea în centrul de examen între orele 08:00 și 08:45, pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate, ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate).

Rezultatele evaluării lucrărilor scrise se afişează, la centrul de examen şi pe site-ul examenului naţional de definitivat, miercuri, 29 iulie, iar contestaţiile se depun, la centrul de examen, numai de către candidaţi, pe baza actului de identitate, pe29 iulie, până la ora 20:00, şi în data de 30 iulie 2020, în intervalul orar 08:00 – 14:00, urmând ca rezultatele finale ale probei scrise să fie afişate pe 4 august, la centrul de examen.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași le urează mult succes candidaților.